ROMPAS SAFETY TRAINING

DÉ SPECIALIST IN BHV & BRANDVEILIGHEIDSTRAININGEN!

Neem nu contact opOnze trainingen en opleidingen

Welkom bij Rompas Safety Training


Rompas Safety Training is een veiligheidsopleider met een jarenlange ervaring op het gebied van Bedrijfshulpverlening en andere veiligheidsopleidingen. Deze ervaringen zijn opgedaan in verschillende branches. Hierbij kunt u denken aan trainingen in de zorg, kinderdagverblijven, concert zalen, amusement hallen, bioscopen, industriële bedrijven en diverse gemeentelijke instellingen en overheden.

Alle opleidingen worden verzorgd door een erkende instructeur of instructrice, allen met ruime praktijkervaring.

Wij geven er de voorkeur aan de trainingen op uw locatie plaats te laten vinden. Zo kan er direct worden omgegaan met situaties die zich op de werkplek kunnen voordoen. Op die manier is een zo hoog mogelijk rendement te behalen voor u en uw werknemers. Tevens biedt dit de mogelijkheid tot een inschatting van eventuele preventieve maatregelen.

Veiligheid boven alles! 

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers of bezoekers in zijn bedrijf. (zie ARBO-WET Artikel 3) BHV staat voor:  “garant staan om veiligheid te bieden aan alle medewerkers en om alle personen op een veilige manier te evacueren”. Buiten veiligheid bieden, is preventie ook een belangrijk onderdeel. Risico’s die aanwezig zijn in een bedrijf moeten helder in kaart gebracht zijn.

Trainen en getraind blijven om met die risico’s om te gaan is daarom erg belangrijk. Door het volgen van onze diverse praktijk trainingen met daarbij op maatwerk gerichte scenario’s, verkrijgt men de juiste kennis om de risico’s te verminderen en te beheersen.

Rompas Safety Training is uw aangewezen partner op het gebied van BHV en veiligheidstrainingen!

Safety rules are your best tools