ROMPAS SAFETY TRAINING

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

Trainingen en opleidingen:


Maatwerk trainingen

Om op maat gerichte praktijk trainingen te kunnen geven, geniet het de voorkeur om deze op de locatie van de klant te houden. Hierdoor word er meer maatwerk geleverd. De invulling van de training zal dan worden bepaald naar aanleiding van de restrisico’s die voortkomen uit de RI&E. (Risico Inventarisatie en – Evaluatie)

Ook op andere locaties kan Rompas Safety Training deze trainingen verzorgen, dit alles conform de wensen van de klant.

Groepstrainingen

Naast de algemene opleidingen waarvoor u zich individueel kunt aanmelden, organiseert Rompas Safety Training ook groepstrainingen. Deze groepstrainingen zijn gelimiteerd aan een deelname van minimaal 6 tot maximaal 12 personen. Door de groepen klein te houden, is er meer ruimte en aandacht voor elke kandidaat,

Bedrijfshulpverleningsplan

Wanneer de risico’s en de restrisico’s in kaart zijn gebracht kunt u het bedrijfshulpverleningsplan gaan opstellen. Hierin wordt schriftelijk vastgelegd hoe de BHV organisatie is georganiseerd. Zo bent u goed voorbereid op eventuele calamiteiten. In dit bedrijfshulpverleningsplan dient o.a. te zijn opgenomen hoe de BHV organisatie werkt, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan jaarlijkse ontruimingsoefeningen. Maar ook procedures, arbo-beleid, plattegronden of aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Ook voor advies over uw bedrijfshulpverleningsplan bent u bij Rompas Safety Training aan het juiste adres.

Opleidingen:


Basisopleiding Bedrijfshulpverlener NVB

De basisopleiding Bedrijfshulpverlener NVB is een volledig verzorgde tweedaagse cursus. Naast het theoretische gedeelte wordt er ook uitgebreid op de praktijk geoefend.

Op de eerste cursusdag wordt de module Eerste Hulp zowel in theorie als in de praktijk behandeld waarbij de volgende onderdelen aan de orde komen:

Niet-spoedeisende Eerste Hulp

(Oogletsel, botbreuken, kneuzingen, vergiftiging, snijwonden, brandwonden)

Spoedeisende Eerste Hulp

Reanimatie, bediening van de AED, Rautek, verslikking en eerste hulp bij ziektebeelden.

Op de tweede cursusdag wordt de module Brandbestrijding en Ontruiming zowel in theorie als in de praktijk behandeld waarbij de volgende onderdelen aan de orde komen:

 • Eigen veiligheid en veiligheidsvoorzieningen
 • Alarmeren en evacueren
 • Brand beperken en bestrijden met diverse kleine blusmiddelen
 • Nazorg

Ter afsluiting van elke module wordt een theoretisch examen afgenomen. Iedere geslaagde deelnemer ontvangt na afloop een certificaat. Na beide certificaten behaald te hebben volgt er een erkend NVB diploma met NVB BHV pasje dat 1 jaar geldig is!

Nascholing Bedrijfshulpverlener NVB

De nascholingscursus, (ook wel Herhaling genoemd) Bedrijfshulpverlener NVB, is een ééndaagse cursus die evenals de basis opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en uitgebreide praktijkoefeningen.

Deze training bevat een halve dag Eerste Hulp en een halve dag Brand&Ontruiming.

Elke deelnemer die de herhalingscursus met voldoende resultaat heeft doorlopen, ontvangt het certificaat plus pasje herhaling BHV van het NVB.

Ook als u eerder elders de opleiding heeft gevolgd kan Rompas Safety Training uw jaarlijkse nascholingscursus verzorgen.

BHV E-Learning In-Company

Rompas Safety Training verzorgt in samenwerking met het NVB ook de BHV E-learning cursus, gebaseerd op “Blended Learning”. Dit is een combinatie van e-learning (een internet-lesprogramma) met een examen praktijkopleiding.

Door middel van een persoonlijke inlogcode bereiden de cursisten zich via internet voor. Dit alles op een zelfgekozen tijdstip, tempo en plaats. Na het volgen van het theoretische gedeelte volgt er een praktijkdag. Cursisten worden alleen toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het e-learning programma hebben behaald.

De online BHV cursus bestaat uit de volgende modules:

 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp;
 • Spoedeisende Eerste Hulp;
 • Brandbestrijding;
 • Ontruiming.

Cursisten besteden gemiddeld zes tot acht uur aan het doorlopen van het e-learning programma. Voor de E-learning cursus wordt zowel een theorie-examen afgelegd voor Eerste Hulp als voor Brand & Ontruiming, gevolgt door een praktijk competentietoets. Een vooropleiding is niet vereist, iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding Bedrijfshulpverlening E-Learning.

Overige opleidingen


Naast de opleidingen voor BHV organiseert Rompas Safety Training ook andere opleidingen op maat:

 • Training kleine blusmiddelen
 • Aan- en Onaangekondigde ontruimingsoefeningen
 • Ploegleider cursus
 • EHBO conform Landelijk Protocol Eerste Hulpverlening
 • EHBO oranje kruis basiscursus
 • EHBO bij kinderongevallen
 • EHBO kernvaardigheden
 • Reanimatie en gebruik AED/VCA
 • BBMI Beheerder Brandmeldinstallatie

Rompas Safety Training kan uw onderneming ook voorzien van Ontruimingsplattegronden, Bedrijfsnoodplannen, RI&E.

Tevens kunnen wij ook uw brandblussers controleren en in onderhoud nemen en uw locatie zonodig voorzien van EHBO spullen en AED machines.

Indien u vragen over heeft dan staat Rompas Safety Training graag voor u klaar.

Don’t learn safety by accident